əlaqədar

əlaqədar
sif. <ər. əlaqə və fars . . . dar>
1. Əlaqəsi, münasibəti, bağlılığı olan; bağlı. Dərs ilinin başlanması ilə əlaqədar tədbirlər. Hazırlıq işləri ilə əlaqədar məsələlər. – Yəqin bu məsələ onun dalğınlığı ilə də əlaqədardır. A. Ş.. Əbil ötən günlərin həsrətini çəkmirdi, onun keçmişlə əlaqədar heç nəyi yox idi. Ə. Vəl.. Qədir kişi bu hörmətlərdən darıxmır, bunu özünün yaxşı işləməsi ilə əlaqədar bilirdi. Ə. S.. // Aidiyyəti olan. Əlaqədar təşkilatlar.
2. İştirakı olan, hissəsi olan. Kitabın tərtibində üç müəllif əlaqədardır.
◊ . . . əlaqədar olaraq – . . . nəticəsində, . . . görə, . . . münasibəti ilə, . . . bağlı olaraq, . . . müvafiq olaraq. Qatarın gecikməsi ilə əlaqədar olaraq, müşavirəyə vaxtında çata bilmədim. Qərarla əlaqədar olaraq, böyük hazırlıq işləri görülmüşdür. Bu məsələ ilə əlaqədar olaraq, qarşıya ciddi vəzifələr çıxır.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • əlaqədar — ə. və f. əlaqəli, rabitəli, bağlı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əlaqələndirmək — f. Əlaqədar etmək, bir biri ilə bağlamaq, aralarında əlaqə, münasibət, rabitə, uyğunluq yaratmaq; uzlaşdırmaq; bir biri ilə əlaqədar halda göstərmək. Mühazirələrdə gətirilən faktik materialları (bugünkü) həyatla əlaqələndirmək lazımdır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əlaqəli — sif. 1. Əlaqəsi olan, əlaqədar, bir biri ilə bağlı, asılı. Əlaqəli məsələlər. 2. Asılı, bir birindən asılı, bir birinə tabe. Şöbələr müəssisənin ümumi idarəsi ilə əlaqəlidir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əlaqələndirilmək — məch. Bir biri ilə sıx surətdə bağlanmaq, aralarında əlaqə, rabitə, münasibət, uyğunluq yaradılmaq, əlaqədar edilmək, uzlaşdırılmaq. Bu proqramlar və dərsliklərin bəzisi təcrübə ilə əlaqələndirilmişdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əlaqələnmək — f. Əlaqədar edilmək (olunmaq), uzlaşdırılmaq. Sözlər bir biri ilə əlaqələnmirdi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hərbi — sif. <ər.> 1. Hərbə, müharibəyə aid olan, müharibə ilə əlaqədar olan. Hərbi vəziyyət. – Öz əlinlə öz yurduna ölüm dartmaq! Bu «yeni» bir hərbi məntiq! M. Araz. // Müharibə ehtiyacları üçün olan. Hərbi zavod. Hərbi sənaye. – Gurlayır… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — is. 1. Fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək. Əqli iş. Fiziki iş. İş görmək. Elmi iş. İşlə məşğul olmaq. – İş insanın cövhəridir. (Ata. sözü). İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü; Bəyzadələri, xanları neylərdin, ilahi! M. Ə. S.. İş nə qədər qızğın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mövquf — sif. <ər.> 1. din. Vəqf olunmuş, vəqf üçün ayrılmış (bax vəqf). 2. klas. Varlığı başqa bir şeyin varlığından asılı olan; asılı, bağlı, əlaqəli, əlaqədar. Səltənətin davamı və silsilənin bəqası mövqufdur elmə. M. F. A.. Mövquf isə qəlbin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ruhani — ə. 1) elmlə, mənəviyyatla əlaqədar olan; 2) din xadimi ə. 1) ruha aid olan, canla əlaqədar olan; 2) maddi olmayan; mənəvi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”